Få alt på plass i tide. Vi gjør transport enkelt og effektivt!

Få alt på plass i tide. Vi gjør transport enkelt og effektivt!

Compass Fair’ transportavdeling har mer enn 25 års erfaring med alle typer transport i Europa. Som den største messearrangøren i Norden, har vi bred kompetanse innen transport.

Vi koordinerer alle typer logistikk for deg. Som arrangør eller utstiller har du mer enn nok å passe på, og mange oppgaver som skal løses. Vi har gode og pålitelige samarbeidspartnere innen logistikk, spedisjon og transport. Fortell oss hva du trenger, så ordner vi det.

Emballasje: Håndtering av emballasje.
Lagring: Oppbevaring av varer
Frakt: Frakt av gods fra A til B
Spedisjon: Fortolling, mottak og videreforsendelse av gods (import/eksport)
Lasting og lossing:Lasting og lossing av utstillergods i arrangementslokalene

Du trenger ikke tenke på hvordan du skal få alt på plass i tide. Det tar vi hånd om.

Ta kontakt med oss
Vennligst fyll ut dette feltet.
Vennligst fyll ut dette feltet.
Vennligst fyll ut dette feltet.
Vennligst fyll ut dette feltet.
Einar Evensen

Einar Evensen

Transport Manager

+47 928 31 333

einar@compasscargo.no